Bảng Minh Họa Quyền Lợi Bảo Hiểm Manulife Gia Đình Tôi Yêu

[giaban][/giaban]
[chitiet]
Không chỉ là giải pháp bảo vệ cho cá nhân bạn, sản phẩm này còn đóng vai trò như tấm lá chắn của cả gia đình bạn trước mọi rủi ro bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Lựa chọn giải pháp Manulife “Gia Đình Tôi Yêu”, bạn sẽ được tận hưởng những quyền lợi đặc biệt như dưới đây.
Quyền lợi hấp dẫn:
  • An tâm vui sống, không ngại khó khăn tài chính nhờ quyền lợi bảo vệ lên đến 150 lần phí bảo hiểm
  • Linh hoạt lựa chọn mức phí, số tiền bảo hiểm và mức đầu tư tùy theo khả năng tài chính tại mỗi thời điểm trong cuộc sống
  • Mở rộng bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với quyền lợi bảo hiểm tăng cường
  • Hưởng lãi suất đầu tư và tích lũy một khoản tiết kiệm cho mai sau
    Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm cơ bản và các quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Manulife Gia Đình Tôi Yêu

[/chitiet]

Tin Tức ManuLife