Giải quyết quyền lợi bảo hiểm Manulife - Bồi thường tử vong

[tintuc]
Khi Người được bảo hiểm tử vong, người thân có thể nộp hồ sơ yêu cầu quyền lợi tử vong. Manulife sẽ nhanh chóng giải quyết yêu cầu quyền lợi theo điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.
  • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. 
  • Nộp qua Đại lý phục vụ
  • Gửi chứng từ qua bưu điện
Để yêu cầu bồi thường tử vong của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.
  • Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Thư uỷ quyền
  • Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (bản sao có chứng thực do cơ quan có thẩm quyền cấp)
  • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
  • Hồ sơ tai nạn (trong trường hợp tử vong do tai nạn)
Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 60 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ với các hợp đồng có hiệu lực trên 4 năm và số tiền bảo hiểm dưới 100 triệu VND. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.
[/tintuc]

Tin Tức ManuLife