Giải quyết quyền lợi bảo hiểm Manulife - Hỗ trợ chi phí điều trị thương tật

[tintuc]
Manulife rất tiếc khi hay tin khách hàng gặp tai nạn và bị thương tật. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả một phần hay toàn bộ chi phí điều trị thương tật do tai nạn tuỳ theo hạn mức quy định trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.
  • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. 
  • Nộp qua Đại lý phục vụ
  • Gửi chứng từ qua bưu điện
Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:
  • Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Thư uỷ quyền
  • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
  • Giấy chứng nhận thương tích, kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
  • Hồ sơ tai nạn
Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.
[/tintuc]

Tin Tức ManuLife