Quyền Lợi BHTC Và SPBT của Manulife Gia Đình Tôi Yêu - Thương Tật và Tử Vong

[tintuc]
1) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn
Manulife Chi trả đến 100% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Định nghĩa thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
a. Mất hoàn toàn hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn:
 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Thị lực hai mắt; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với tay được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ cổ tay trở lên. Mất hoàn toàn và vĩnh viễn đối với chân được hiểu là tình trạng cụt hoàn toàn từ mắt cá chân trở lên. Mất hoàn toàn thị lực được hiểu là mắt hẳn hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng nhìn của mắt.

Hoặc
b. Bị thương tật đạt tỷ lệ 80% theo quy định về tiêu chuẩn thương tật có hiệu lực vào thời điểm xảy ra tai nạn hoặc Bệnh tật.

Tất cả  các tình trạng liệt hoàn toàn và vĩnh viễn và/ hoặc thương tật nêu trên phải được giám định và xác nhận bởi hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương theo quy định của pháp luật. Việc giám định này phải được thực hiện sau 180 ngày tính từ ngày xảy ra tai nạn hoặc Bệnh Tật.

 Sau khi chi trả, HĐBH vẫn tiếp tục với QLBH chính và những QLBH Tăng Cường khác.

2) Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Tử Vong và thương tật do Tai Nạn
2.1 Quyền lợi bảo hiểm Thương tật do tai nạn
 • Trong mọi trường hợp, tổng giá trị bồi thường QLBHTC này không quá 100% STBH
 • Nếu cùng một tai nạn gây ra từ 02 tình trạng thương tật trở lên, Công ty Manulife sẽ thanh toán cho 01 tình trạng thương tật có mức chi trả cao nhất.
2.2 Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn
a. 300% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn máy bay khi đang là hành khách có mua vé trên một chuyển bay thương mại;
hoặc:
b. 200% STBH của QLBHTC này nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn giao thông khi đang là hành khách mua vé trên các phương tiện giao thông công cộng; hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn thang máy khi đang di chuyển bằng thang máy (ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ sửa chữa/ bảo trì thang máy); hoặc
 • NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn xảy ra tại các Tòa Nhà Công Cộng. 
Hoặc 
c. 100% STBH của QLBHTC này , nếu NĐBH của QLBHTC này bị tử vong do tai nạn không thuộc hai trường hợp (a) và /hoặc (b) nêu trên.

Trước khi thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn, tất cả các giá trị của Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn đã được Công ty thanh toán trước đó sẽ được trừ đi

3) Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ trợ Tử Vong có Thời Hạn
Chi trả đến 100% STBH của SPBHBT này khi NĐBH của SPBHBT này bị tử vong.

[/tintuc]


Tin Tức ManuLife