Quyền Lợi Hoạch Định Linh Hoạt Manulife Gia Đình Tôi Yêu

[tintuc]
Không chỉ giúp bạn bảo vệ toàn diện, với Manulife - Gia Đình Tôi Yêu nếu Bạn cần 1 giải pháp linh hoạt để hiện thực hóa các dự định, kế hoạch cho bản thân và gia đình. Hãy để Manulife - Gia Đình Tôi Yêu là lời giải cho các nhu cầu tài chính của bạn và gia đình với các đặc điểm sau:

1) Linh Hoạt quyết định Số Tiền Bảo Hiểm và Phí Bảo Hiểm
Khách hàng có thể chọn STBH và Phí Bảo Hiểm theo ý muốn với:
Số tiền bảo hiểm = Phí Bảo Hiểm Cơ Bản định kỳ năm x Hệ số nhân
Số tiền bảo hiểm tối thiếu: 100 triệu đồng
Bảng hệ số nhân
Rõ ràng, nếu tham gia bảo hiểm từ khi còn ít tuổi quý khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo vệ tối đa cao hơn.

2) Linh hoạt đóng phí
- khách hàng có những khoản thu nhập không thường xuyên, muốn đóng phí nhiều hơn để gia tăng GTTK----->Manulife vẫn hỗ trợ.

- Khách hàng tạm thời gián đoạn thu nhập, gặp khó khăn tài chính và muốn tạm dừng đóng phí bảo hiểm-----> Manulife vẫn hỗ trợ.

3) Linh hoạt đầu tư thêm
Bên mua bảo hiểm (BMBH) được quyền tăng GTTKHĐ bằng Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm. Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm sau khi trừ Phí Ban Đầu được tích lũy vào GTTKHĐ để hưởng lãi.
Quy định về Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm:
 • Có thể nộp thêm bất cứ lúc nào sau khi Phí Bảo Hiểm Định Kỳ đến hạn của năm đó đã được đóng đủ
 • Tối đa đóng thêm gấp 5 lần Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm ở thời điểm cấp Hợp Đồng
 • Khấu trừ Phí Ban Đầu trước khi phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng
4) Linh Hoạt sử dụng Giá trị tài khoản hợp đồng
a. Rút GTTKHĐ
- Kể từ năm hợp đồng thứ 2, BMBH có thể rút một phần GTTKHĐ
- Số tiền rút tối thiểu mỗi lần là 5 triệu đồng và tối đa 80% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng
- Số tiền tối thiểu còn lại trong tài khoản sau khi rút là số lớn hơn giữa 3 số sau: 5 triệu đồng/ 20% Giá trị tiền mặt thực trả của hợp đồng/ 2 tháng Phí BH cơ bản tối thiểu
- Phí rút được tính theo tỷ lệ % trên số tiền rút STBH của HĐ sau khi rút GTTKHĐ:
Với kế hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản:
 • Nếu GTTKHĐ sau khi rút nhỏ hơn STBH thì STBH mới  =  STBH cũ - số tiền rút
 • STBH sau khi điều chỉnh phải đáp ứng điều kiện về STBH tối thiểu theo quy định của Công ty
 • STBH của (các) QLBHTC/SPBT không đổi, trừ STBH của  QLBHTC miễn khoản Khấu trừ Hàng Tháng sẽ thay đổi theo STBH mới.
Với kế hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: STBH của QLBH Cơ Bản và QLBH Tăng Cường/ STBH không đổi.

b) Tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Kể từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể tạm ứng từ GTTKHĐ
 • Số tiền tạm ứng tối đa 80% của Giá trị tiền mặt thực trả của HĐ
 • GTTK sau khi tạm ứng phải còn lại 3 lần khoản Khấu Trừ Hàng Tháng hoặc 5 triệu đồng, chọn số lớn hơn
 • Khoản tạm ứng được tính lãi suất theo quy định của Công ty Manulife
 • Sau khi tạm ứng, các quyền lợi bảo vệ và đầu tư của HĐ không thay đổi so với trước khi tạm ứng.
 • BMBH có thể hoàn trả số tiền tạm ứng và lãi phát sinh vào bất cứ lúc nào nếu khoản thanh toán mỗi lần đáp ứng mức thanh toán tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm.
 • Công ty có quyền khấu trừ các khoản tạm ứng (cộng lãi) trước khi chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào theo HĐ.
 • Nếu (số tiền tạm ứng + lãi tạm ứng) >=GTTKHĐ, HHD sẽ chấm dứt hiệu lực sau 60 ngày gia hạn.
5) Linh hoạt thay đổi kế hoạch bảo hiểm
Trong 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu thay đổi Kế hoạch Bảo Hiểm từ Cơ Bản sang Nâng Cao hoặc ngược lại, với các quy định như sau:
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản sang Nâng Cao: BMBH phải cung cấp bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm. Nếu được chấp thuận thay đổi, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro sẽ được tính lại căn cứ trên Số Tiền Bảo Hiểm chịu rủi ro chính là GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Đối với yêu cầu thay đổi từ Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao sang Cơ Bản: STBH sau khi thay đổi = STBH trước khi thay đổi + GTTKHĐ tại thời điểm thay đổi.
 • Phí Bảo Hiểm Định Kỳ, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro Tăng Cường sẽ được điều chỉnh tương ứng sau khi thay đổi Kế hoạch BH.
 • Nếu Phí BH Cơ Bản sau khi thay đổi > Phí BH Cơ Bản trước khi thay đổi thì BMBH cần đóng khoản phí còn thiếu tương ứng.
 • Việc thay đổi Kế Hoạch BH tùy thuộc quyết định của Công ty.
6) Linh hoạt thay đổi quyền lợi bảo hiểm
a. Tăng giảm số tiền bảo hiểm
Bên cạnh quyền lợi Gia tăng STBH không cần thẩm định, BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu gia tăng STBH của QLBH Cơ Bản trong thời gian 21 ngày cân nhắc hoặc từ năm HĐ thứ 2, hoặc giảm STBH của QLBH Cơ Bản bất cứ lúc nào.
b. Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ Sản Phẩm bổ trợ
BMBH có thể gửi văn bản yêu cầu tăng STBH của QLBHTC/ SPBHBT hoặc mua mới QLBHTC/ SPBHBT từ năm HĐ thứ 2, trong khi HĐ còn hiệu lực.
[/tintuc]


Tin Tức ManuLife